петок, 30 ноември 2007

РЕАЛИЗАМ


Реализмот е уметнички правец кој се појавува во четвртата деценија на 19 век а згаснува во периодот помеѓу 70 – те и 90 –те год на столетието. Колевката на реализмот е Франција а во исто време и Русија.

· Карактеристики

- Прикажување на стварноста онаква каква што е .

- Дескрипција на секојдневниот живот на ,,малите `` луѓе.

- Уметничка слика на животот која одговара на конвенционалната претстава која ја имаат повеќе луѓе – просечниот човек.

- Човекот е сфатен како претставник на одреден тип на класа а не како исклучителен карактер.

- Развиени дескрипции на предмети и ликови кои се претставени преку општествено – психолошката условеност.

- Изградување норми на етичко однесување поради противречностите на општеството, злото и неправдата.

- Вистинско подржување на природата,животот и човекот.

- Реалноста е непредвидлива до самиот крај,а сознавањето на вистината се продлабичува и менува.

· Претсавници

- Во Русија

Ø Толстој, Достоевски, Гогољ, Чехов, Тургењев

- Во Франција

Ø В.Иго, Стендал, Е.Зола, О. Балзак, Г. Флобер

- Во Англија

Ø Ч. Дикенс

Видови реализам:

§ Класичен Реализам

- Ја покажува вистинската слика за капиталистичкото општество,со сите негови внатрешни спротивности и нерешени животни проблеми.

§ Натурализам

- Ја опишува човечката најмрачна страна, нај морбидните појави истакнувајќи го сверското во човекот,неговите инстинкти и валакана душа.

§ Демократски реализам

- Ги открива негативните страни на животот критикувајќи ги и барајќи решенија за проблемите .Животот е претставен онаков каков што е, без идеализација.

§ Социјалистички реализам

- Вистинито,историски конкретно прикажување на стварноста во нејзиниот револуционерен развиток.

§ Психолошки реализам

- Претставување на психата на човекот и неговите постапки.

§ Магичен реализам

- Прави нова сопствена слика за светот.

§ Поетски реализам

- Темните старни на живото ги прикажуваат преобразени и ја избегнуваат грубоста на животот тежнеејќи кон хуморот.

Нема коментари: